Het bouwen van een mantelzorgwoning is vergunningsvrij

Omdat er geen vergunning meer nodig is voor een mantelzorgwoning, hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen van uw bouwactiviteiten. Er gelden echter wel regels:

  • U moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.
  • U moet voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Dopcare weet hier alles van, maar u kunt de eisen ook zelf nalezen in het Bouwbesluit 2012.

VERGUNNING

De belangrijkste regels

  • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
  • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
  • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar u moet een aantal kleine wijzigingen doorvoeren
  • U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
  • De oppervlakte van de mantelzorgwoning bedraagt niet meer dan:

vergunningtabel